Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 37, năm 2019 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
16/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: Chào cơ, họp ban tổ chức lễ dón nhận xã đạt Nông thôn mới
Thứ ba
17/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Chiều: Họp BQL các thôn rà soát thu phí đất phi nông nghiệp
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Chiều: Họp thôn trưởng các thôn triển khai nhiệm vụ và kế hoạch đón xã NTM
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Chiều: Họp giải quyết tranh chấp đất đai
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Cả ngày: họp các ,thôn triển khai kế hoạch xã đạt NTM
Thứ tư
18/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: Làm việc với ông Trần Cưng thôn Bằng Lãng liên quan đến KN
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Chiều: Họp triển khai cưỡng chế công trình vi phạm tại thôn Kim Sơn
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Sáng: Họp rà soát công tác PCGD năm 2019
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Chiều: làm việc tại cơ quan
Thứ năm
19/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: Hoàn chỉnh p/án cưỡng chế
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: Hoàn chỉnh p/án cưỡng chế
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Chiều: Họp rà soát đầu tư công
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Sáng: làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Chiều: Họp đăng ký vốn phát triển sản xuất
Thứ sáu
20/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: Họp rà soát đầu tư công
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Sáng: họp soát xét công tác GPMB của Dự án Thành phần Đầu tư Xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn thị xã Hương Thủy.
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Chiều: Làm việc tại cơ quan, Vệ sinh cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thanh Nguyên
Chiều: Họp rà soát hộ nghèo năm 2019
Thứ bảy
21/09/2019
Chủ tịch
Lê Văn Thìn
Cả ngày: Trực và làm việc tại cơ quan
Chủ nhật
22/09/2019
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4