Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành danh mục hồ sơ điện tử năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Thủy Bằng ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc Ban hành danh mục hồ sơ năm 2024 của...
       Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Thành phố với trọng tâm là cải thiện...
      Căn cứ kế hoạch số 89 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế về việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Chương trình...
Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo...
Ngày 17/12/2015, UBND huyện ban hành Công văn số 2221/UBND-NV về việc liên quan đến lễ Noel năm 2015.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 685.960
Truy cập hiện tại 231