Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA XÃ THỦY BẰNG VỚI TRỌNG TÂM LÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ngày cập nhật 01/02/2024

       Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Thành phố với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Vào ngày 26 tháng 01 năm 2024 UBND xã đã tố chức triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác Cải cách hành chính năm 2024;  Đến tham dự với phiên hội nghị có: Đồng chí Phạm Thị Ngọc Lĩnh, BT đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong thường vụ đảng ủy, thường trực HĐND xã; Đồng chí Thân Bảo Phương, Phó bí thư TT Đảng ủy, Đđồng chí Nguyễn An Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí trong Thường trực UBND xã; Các đồng chí cán bộ chuyên trách, công chức và không chuyên trách cấp xã; các ông, bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn.

 

        Tại hội nghị UBND xã đã triển khai các nội dung với mực tiêu, chỉ tiêu: 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 100% các giải pháp nâng cao nhận thức số theo kế hoạch được triển khai; 100% các văn bản đảm bảo thể chế số được ban hành; 100% mạng, máy tính trong cơ quan xã được triển khai tuân thủ theo quy định của tỉnh; 100% máy tính trong cơ quan xã được cài đặt giải pháp phòng, chống virus tập trung của tỉnh; 90% các hệ thống thông tin được đánh giá cấp độ an toàn thông tin và triển khai theo giải pháp dùng chung của tỉnh; vận hành các nền tảng số phục vụ xây dựng chính quyền số theo định hướng của tỉnh; sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ thành phố đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định); 50% người dân trên địa bàn xã từ 15 tuổi trở lên có sử dụng điện thoại thông minh; 80% hộ gia đình trên địa bàn có kết nối internet băng thông rộng; 80% hộ gia đình trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh; 90% người dân trên địa bàn được hỗ trợ hướng dẫn tiếp cận nền tảng đào tạo trực tuyến Quốc gia nâng cao nhân thức và kỹ năng số; 80% người dân trên địa bàn có cài đặt Hue-S; 100% người dân trên địa bàn được hỗ trợ tạo lập tài khoản định danh điện tử; 50% người dân trên địa bàn được kích hoạt tài khoản thanh toán số (Ví điện tử Hue-S); 50% người dân trên địa bàn có sử dụng hình thức thanh toán điện tử hoặc mua hàng trực tuyến; 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn có triển khai hình thức chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng QR Hue-S; 80% người dân, tổ chức hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện đầy đủ 100% về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

Một số hình ảnh Hội nghị

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đức Mười
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 685.942
Truy cập hiện tại 226