Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ THỦY BẰNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Ngày cập nhật 17/03/2023

          Thực hiện kế hoạch số 144 KH/HNDTP ngày 11 tháng 10 năm 2022 của BCH Hội nông dân thành phố Huế về việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Huế  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Huế, vào ngày 13,14/ tháng 3 nawm2023 Ban Chấp hành Hội Nông dân xã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Bằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

        Về tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Bằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 vinh dự được tiếp đón về phía Hội Nông dân thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Thị Bích Tuyết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế và các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Phạm Thị Ngọc Lỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Thân Bảo Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên - UVTV, CT UBMTTQVN xã và cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể - chính trị xã hội, các đồng chí Bí thư các chi bộ khu dân cư và đặc biệt sự hiện diện của 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 688 cán bộ, hội viên nông dân xã Thủy Bằng. 

 Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tuyết Chủ Tịch Hội Nông Dân thành phố tăng hoa chúc mừng.

 

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Lỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thay mặt Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ  xã tặng hoa chúc mừng.

Đồng Chí Lê Văn Thìn CT. UBND xã trưởng khồi Dân vận tăng hoa chúc mừng.

 

       Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Bằng lần thứ VII là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới Chủ động hội nhập - Phát triển bền vững". Đại hội chúng ta có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023- 2028 để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, xứng đáng với niềm tin mà Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã gửi gắm vào tổ chức Hội và giai cấp nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân xã Thủy Bằng vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng xã thành phường, Đô thị văn minh là lời phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Luyến Chủ tịch Hội Nông Dân xã Lần thứ VI,nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

      Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Bằng lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tiến hành tại Nhà văn hóa xã  từ ngày 13  đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 với sự tham gia của 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 688 cán bộ, hội viên nông dân xã Thủy Bằng.  Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thủy Bằng nhiệm kỳ 2018 - 2023 về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của Hội  nhiệm kỳ 2023 – 2028.Giao cho Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thủy Bằng khoá VII nhiệm kỳ 2023 - 2028 căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành chính thức. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới với 15 đồng chí Ban chấp hành vá sau phiên họp thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 5 đồng Chí và bầu đồng chí Nguyễn Văn Luyến tái nhiệm chức Chủ tịch Hộ và đồng chí Trương văn Thịnh Phó Chủ Tịch. Tại Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Thành phố gồm 10 đồng chí.( Trong đó: 10 Đại biểu chính thức và 01 dự khuyết).

Tại Đại hội lần này Ban Chấp hành Hội nông Dân xã Khóa VII, nhiệm kỳ đã thông qua biểu quyết với 14 chỉ tiêu:

1. Hằng năm có 95% cán bộ, hội viên trở lên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình nghị quyết của Hội.

2. Kết nạp hội viên mới: từ 25 hội viên/năm trở lên

3. Chi hội có quỹ Hội: 100% chi hội có quỹ, mức tối thiểu 80.000đ/hội viên/năm trở lên.

4. Hằng năm 100% cán bộ Hội, chi hội, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội.

5. Hướng dẫn, xây dựng, thành lập và hoạt động có hiệu quả từ 01 đến 03 mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuổi giá trị/nhiệm kỳ, đảm bảo chỉ tiêu được giao.

6. Vận động 60% hộ hội viên nông dân đăng ký và cuối năm có 50% hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp/năm.

7. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân: Hằng năm, vận động mỗi hội viên ít nhất 7.000đ trở lên để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt chỉ tiêu Thành Hội giao.

8. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ 3 hộ hội viên nông dân trở lên thoát nghèo bền vững theo chỉ tiêu Hội Nông dân Thành phố, địa phương giao.

9.  Xây dựng 03 mô hình trở lên về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu/nhiệm kỳ;

10. Hằng năm, 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo ATVSTP.

11. Vận động 100% hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa qua bình chọn đạt 98% gia đình văn hóa.

12. Vận động 100% hội viên tham gia BHYT/năm.

13. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội ≤ 0,04%.

 

14. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 1 hội viên ưu tú/năm để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Một số hình ảnh tại Đại Hội

Thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Bằng lần thứ VII đã cổ vũ , động viên cho toàn thể cán bộ, hội viên nông dân xã nhà vượt qua những khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ. Ngay sau Đại hội, các Chi hội phải tổ chức, quán triệt nghị quyết mà Đại hội đã thông qua, có kế hoạch cụ thể nhằm từng bước thực hiện nghị quyết có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ VII đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thủy Bằng lần thứ XIII đã đề ra. 

 

Hồ Công Nhuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 740.487
Truy cập hiện tại 219