Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
Ngày cập nhật 15/09/2023

Thực hiện Luật thực hiện quy chế dân chủ số 10/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022Luật tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về quy định cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn.Ngày 13/09/2023, Ủy ban nhân dân xã Thủy Bằng tổ chức Hội nghị nhằm lấy ý kiến dự thảo đối với các Quyết định: 

1, Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã Thủy Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2, Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3,  Quyết định phân công nhiệm vụ Công chức xã Thủy Bằng.

Về tham dự với Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ngọc Lĩnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Thân Bảo Phương - PBT thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn An Hoàng - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trương Văn Vân - UVTV đảng ủy- CT.UBMTTQVN xã; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và toàn thể Công chức xã Thủy Bằng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Xuân - PCT.UBND xã đã thông qua dự thảo các Quyết định: Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã Thủy Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;  Quyết định phân công nhiệm vụ Công chức xã Thủy Bằng.

Sau khi nghe triển khai, toàn thể Công chức có mặt tại phiên Hội nghị hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo các Quyết định và 100% tán thành đề nghị ban hành các Quyết định nói trên nhằm triển khai thực hiện trong thời gian đến.

<Một số hình ảnh tại Hội nghị>

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 762.593
Truy cập hiện tại 21