Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật cho nhân dân trên địa bàn
Ngày cập nhật 24/05/2019

Nhằm thực hiện  công tác đưa văn bản pháp luật liên quan đến đời sống của người dân trong xã và thực hiện kế hoạch tuyên truyền Pháp luật của UBND xã trong năm 2019. Bộ phận tư pháp - Hộ tịch đã tham mưu ban hành Thông báo số 31/TB-UBND ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2019  của UBND xã Thủy Bằng về tuyên truyền pháp luật quý II, năm 2019.

Thành phần tham gia tuyên truyền bao gồm: Công an xã, Ban CHQS xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Địa chính - Xây dựng xã, cán bộ Kiểm Lâm phụ trách địa bàn. Đã tiến hành tổ chức tuyên truyền các nội dung của các Bộ luật, các Nghị định và các văn bản khác liên quan đến tận nhân dân trên địa bàn 11 thôn của xã, gồm:

- Luật Dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Luật hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13 ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2013 và Triển khai công tác Hòa giải cơ sở;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH 13 ban hành ngày 29/11/2013;

- Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017 và một số văn bản liên quan đến công tác Lâm nghiệp, công tác BVR-PCCCR; Chỉ thị 56/2015/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 04/12/2015 về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

- Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2015 và một số văn bản liên quan đến Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ;

- Một số văn bản pháp luật thiết thực liên quan đến đời sống của nhân dân.

Qua đợt tuyên truyền Pháp luật quý II, năm 2019 cho nhân dân tại địa bàn các thôn trên địa bàn toàn xã, đã có hơn 200 lượt người tham gia và đã đóng góp, phản ánh một số nội dung liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, vấn đề trật tự an toàn xã hội nhằm giúp cho UBND xã trong quá trình quản lý, điều hành nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tình hình an ninh -  trật tự trên địa bàn.

Một số hình ảnh tuyên truyền Pháp luật tại địa bàn các thôn

Lê Văn Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 333.210
Truy cập hiện tại 2