Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.
Ngày cập nhật 26/09/2017

Ngày 11/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định này ban hành kèm theo:

+ Danh mục 134 thủ tục hành chính được được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Danh mục 19 thủ tục hành chính được được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 890/QĐ-UBND ngày 28/4/2016; 1751/QĐ-UBND ngày 28/7/2016; 2498/QĐ-UBND ngày 19/10/2016; 3232/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; 3347/QĐ-UBND ngày 23/12/2016; 3348/QĐ-UBND ngày 23/12/2016; 3349/QĐ-UBND ngày 23/12/2106; 3350/QĐ0UBND ngày 23/12/2016; 748/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 146.010
Truy cập hiện tại 241