Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hướng dẫn nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.
Ngày cập nhật 05/09/2023

Thực hiện Công văn số 2001/STP-HCTP ngày 29/8/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Công văn số 8642/UBND-KN2; Công văn số 949/PTP-HT ngày 31/8/2023 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về việc hướng dẫn nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”“Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.
Sau đây, Ủy ban nhân dân xã Thủy Bằng xin gửi đến toàn thể quý bà con nhân dân Tài liệu “Hướng dẫn nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”” nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân, góp phần tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thuộc 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông của Đề án 06.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 333.211
Truy cập hiện tại 3